Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Om te beginnen een aantal richtlijnen bij het oefenen:

  • Een filosofische leergang vergt volharding en tijd. Of een online cursus daarvoor de meest geschikte omgeving biedt, zal uit het vervolg moeten kunnen blijken – in de gesprekken die je voert, in je manier van lezen en in je eigen schrijven van filosofische teksten, kortom: in je leven.
  • Om je filosoferen continuïteit en richting te geven is het verstandig je te laten leiden door de leidende vragen of aansporingen van de verschillende afdelingen. Iedere afdeling is in principe een denkgang die gevolgd kan worden. Natuurlijk kun je ook zelf je gang gaan via de hyperlinks, vanuit een eigen vraag.[t]
  • Neem je voor zo’n leidende vraag daadwerkelijk te beantwoorden in een concreet eindproduct: in een essay, een brief in een correspondentie, een te houden referaat of lezing, het voeren van een sokratisch gesprek of een te geven filosofieles. 
  • Wie zich in taal uit, wil begrepen worden. Zoek dus gelijkgestemden en filosofeer regelmatig samen, liefst onder begeleiding van een ervaren filosoof die je kan wijzen op relevante en minder relevante aspecten. Zoek je toetsingsgrond!
  • Schaf een mooi notitieschrift aan om daarin de vragen en oefeningen schriftelijk uit te werken en eigen vragen en gedachten te noteren.[n] Schrijf dagelijks. Vat je notebook op als een filosofisch dagboek. Je notities, uitwerkingen en gedachten kunnen de basis vormen voor de (uiteindelijk) te schrijven filosofische teksten, want scribendo cogito.
  • Het merendeel van de oefeningen is zo opgezet dat ze in een relatief kort tijdsbestek gedaan kunnen worden. Dat op deze wijze filosofische diepgang bereikt kan worden, heeft Nietzsche beseft en bewezen: ‘Denn ich halte es mit tiefen Problemen, wie mit einem kalten Bade — schnell hinein, schnell hinaus.’[n] Alles hangt echter af van de kwaliteit waarmee geoefend wordt, zodat nog altijd geldt: ‘...het is beter iets kleins op goede wijze te volbrengen, dan velerlei onvoldoende.’[n]
  • Beheers je talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands bovenal. En leer klassiek-Grieks lezen. De primaire teksten zijn over het algemeen in de grondtaal opgenomen, de Griekse en Latijnse fragmenten in vertaling (de originele versies vind je via de perseussite).