Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Waar in de wereld de filosofie te zoeken?

Niet in de wereld tegenover mij, niet in wat mijn ervaring zou overstijgen, niet in mijn eigen denken – maar via het juk waarlangs werkelijkheid en denken voor elkaar toegankelijk worden. Deze toegankelijkheid tussen zijn en denken is niet een leeg tussengebied, maar een open doorgangsgebied vol betekenis; het kent indelingen, articulaties, richtingen, relevanties die mijn identiteit en die der dingen uitmaken. Een betekeniswereld.

De toegangsweg tot de filosofie is je inlaten met de wijze waarop je toegang hebt – via de betekenissen van de wereld die je omvat.

De vraag bij alle leren filosoferen wordt dan: hoe doe je dat, je inlaten met de wijze waarop jij en de jou omgevende wereld voor elkaar toegankelijk zijn? Door een filosofische houding aan te nemen en vaardig te worden in het bemerken van de betekenissen die al sturend zijn in het contact tussen jou en je omgeving – of niet langer sturend zijn. Maar voor alles: waarom je hiertoe wenden? Hoe kom je daartoe?! 


De verschillende filosofen hebben het juk tussen zijn en denken verschillend genoemd: ίδέα (Plato), monade (Leibniz), Bedingung der Möglichkeit (Kant), Existenzbedingung (Nietzsche), Tiefengrammatik (Wittgenstein), Offene (Heidegger) en Vorurteile (Gadamer).

Vertaal de namen en bekijk eens welke aanwijzingen ze je kunnen geven voor de wijze waarop jij en je omgeving tot elkaar komen. Noteer je bevindingen, zodat je erop terug kan komen.