Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Millennia lang vroeg een handjevol filosofen naar de kosmos als geheel, sinds 1637 hebben de moderne wetenschappers zich met hun onderzoeksmethodes meester gemaakt van alle domeinen van de werkelijkheid en studeren er jaarlijks duizenden filosofen af aan de universiteiten.

Wat is hier gaande?

In de Vorrede van zijn Kritik der reinen Vernunft formuleert Kant het dilemma waar iedere would-be filosoof vandaag de dag mee te maken heeft. Geparafraseerd: 

Of je zegt iets over de werkelijkheid wat toetsbaar is door zintuiglijke ervaring, maar dan leg je het als filosoof al snel af tegen de moderne wetenschapper en zijn veel succesvollere empirische methodes.

Of je zegt iets over de werkelijkheid wat voorbij gaat aan de grenzen van de zintuiglijke ervaring, maar dan kan er geen toetsing plaatsvinden en zijn je uitspraken metafysisch, speculatief, gratuit.


  1. De vraag: hoe filosofisch te spreken zonder te vervallen in ontoetsbare speculaties of quasiwetenschappelijke verklaringen?
  2. Neem de vraag als uitgangspunt voor een sokratisch gesprek over de (on)mogelijkheden van filosofie vandaag de dag. De Vorrede van de Kritik der reinen Vernunft A kan dienen als basistekst voor het gesprek.