Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Waarom leren filosoferen? Vanwaar überhaupt op weg gaan?

De zogeheten waarom-keten kan daarbij helpen:

  1. Vraag jezelf: ‘Waarom bezoek ik nu deze website?’
  2. Schrijf je antwoord uit: ‘Ik bezoek nu deze website, omdat x.’
  3. Vraag jezelf vervolgens: ‘Waarom x?’ 
  4. Antwoord: ‘Omdat y.’
  5. Vraag jezelf vervolgens: ‘Waarom y?’
  6. ‘Omdat z.’
  7. Enzovoort totdat verder vragen niet langer zinvol is. Welke reden motiveert je uiteindelijk?[t]

  1. Onderzoek hoe je gidsfilosofen antwoord geven op de vraag Waarom filosoferen?
  2. Van Periander, een van de zeven wijzen van Griekenland, is de volgende uitspraak bewaard gebleven: μελέτα τὸ πᾶν, ‘heb zorg om het geheel’. Wat zou je kunnen bewegen tot een zorg om het geheel?