Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Wat heeft een filosoof van vandaag van doen met een echte wetenschapper als Galileo Galileo? Is het niet beter Galileo als wetenschapper te benaderen?

Wellicht.

Laten we dan eerst eens bekijken wat wetenschappers van vandaag de dag te zeggen hebben over Galileo. Zo krijgen we in ieder geval een indruk van wat we in onze filosofische toenaderingspoging niet moeten doen. In het filmfragment van de volgende oefening is astronaut David Scott aan het woord, vanaf de maan. 


Bekijk het korte filmfragment en beantwoord de vragen. Het filmpje is in 1971 op de maan geschoten tijdens de Apollo 15 missie. Aan het woord is de Amerikaanse astronaut David Scott. Aangezien het filmfragment niet altijd even goed is te verstaan, volgt hier het transcript van wat Scott zegt: 

Oh well, watch this. […] In my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. I guess, one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects and gravity fields. And we thought: what would be a better place to confirm his findings, than on the moon? So we thought we’d try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather – for our falcon. And I’ll drop the two of them here, and hopefully, they’ll hit the ground at the same time. [Scott drops them] How ‘bout that! It proves that mr. Galileo was correct in his findings.

Vragen bij het filmfragment:

 1. Doe een onderzoek naar het experiment dat Scott en zijn mannen uitvoeren. De volgende vragen kunnen daarbij richting geven:
  1. Welke findings worden met het experiment bewezen?
  2. Waarom is er geen betere plaats is dan de maan om dit experiment uit te voeren?
  3. Scott noemt Galileo ‘one of the reasons we got here’. Hoe dat te begrijpen: zijn Scott en zijn mannen nu naar de maan gegaan om Galileo’s gelijk te bewijzen of zijn ze naar de maan gegaan dankzij Galileo? Licht je antwoord toe.
 2. Bekijk het fragment nogmaals en beluister de toon van spreken van Scott.
  1. Overweeg of Scotts toon eerder als serieus of als tongue-in-cheek is te karakteriseren. 
  2. Spreekt Scott eerder als natuurkundige of als historicus?
  3. Spreekt Scott eerder als een wetenschapper of als een onderwijzer?
 3. Evalueer de wetenschappelijke status van het experiment met de vallende objecten volgens de criteria van verificatie, confirmatie en falsificatie. Maak in je antwoord uitdrukkelijk gebruik van het transcript en je bevindingen bij vraag 1 en 2. 
 4. Overweeg tenslotte: (hoe) houden wetenschappers van vandaag zich nog bezig met Galileo? Licht in je antwoord toe wat je onder ‘echt’ verstaat.