Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Als we vragen naar wat echte wetenschap is, dan ligt het voor de hand een sprekend voorbeeld van een echte wetenschapper te nemen. Iemand als Galileo Galileï.

De uitgangsvraag van deze eindoefening luidt echter: 

Wat heeft een filosoof van vandaag van doen met een echte wetenschapper van toen? (Zie ook de vierde vraag uit de inleiding van deze afdeling).

Beantwoord deze vraag door de volgende stappen in een denkweg te nemen. Hoewel de oefeningen bij ieder stadium aanwijzingen geven, zal je deze stappen daadwerkelijk zelf moeten zetten.

Stap 1: Galileo (niet) wetenschappelijk benaderen

Stap 2: De Dialogo filosofisch lezen

Stap 3: Zie de naam!

Stap 4: Indifferentiëring

Stap 5: Filosoferen vandaag de dag