Je zocht naar '' en het is op 120 pagina's gevonden.

1. Kennis en mening

/wat-is-echte-wetenschap/de-beperkingen-van-de-kennisleer/1-kennis-en-mening

2. Kennen en weten

/wat-is-echte-wetenschap/de-beperkingen-van-de-kennisleer/2-kennen-en-weten

Aforistisch schrijven

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-schrijven/aforisme

Afzien

/wat-is-filosofie/de-toetsingsvraag-ben-ik-op-weg/afzien

Analyseer!

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-lezen/analyseer

Begin van filosofie

/wat-is-filosofie/de-mysterievraag-waar-te-beginnen/beginvanfilosofie

Begronden

/filosofische-vaardigheden/begronden

Beoordelen

/ken-jezelf-maar-wie-ben-ik/wie-ben-ik-als-leerling/beoordelen

Beschouwen

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-schrijven/essay/beschouwen

Blijf bij de tekst!

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-lezen/blijf-bij-de-tekst

Canon van de filosofie

/leren-over-filosofie/onderzoek/canon-van-de-filosofie

Curriculum

/ken-jezelf-maar-wie-ben-ik/wie-ben-ik-als-leerling/curriculum

Dankzij het licht zie ik de zon

/wat-is-filosofie/de-mysterievraag-waar-te-beginnen/dankzij-het-licht-zie-ik-de-zon

De archè van alle filosoferen

/wat-is-filosofie/de-motivatievraag-waarom-beginnen/de-arche-van-alle-filosoferen

De beperkingen van de wetenschapper

/wat-is-echte-wetenschap/de-beperkingen-van-de-kennisleer

De motivatievraag: Waarom beginnen?

/wat-is-filosofie/de-motivatievraag-waarom-beginnen

De mysterievraag: Waar te beginnen?

/wat-is-filosofie/de-mysterievraag-waar-te-beginnen

De toetsingsvraag: Ben ik op weg?

/wat-is-filosofie/de-toetsingsvraag-ben-ik-op-weg

Definiëren

/filosofische-vaardigheden/identificeren/definieren

Definitio fit

/filosofische-vaardigheden/identificeren/definieren/definitio-fit

Denkwegen

/denkwegen

Dialogisch schrijven

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-schrijven/dialoog

Die Frage selbst ist ein Weg

/wat-is-filosofie/de-mysterievraag-waar-te-beginnen/die-frage-selbst-ist-ein-weg

Dilemma van de filosofie

/wat-is-filosofie/de-mysterievraag-waar-te-beginnen/dilemma-van-de-filosofie

Eindoefeningen

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/eindoefeningen

Eindterm 1

/examen/eindterm-1

Eindterm 14

/examen/eindterm-14

Eindterm 2

/examen/eindterm-2

Eindterm 4

/examen/eindterm-4

Eindterm 5

/examen/eindterm-5

Eindtermen 12 en 13

/examen/eindterm-12-en-13

Eindtermen 44 en 47

/examen/eindtermen-44-en-47

Essayer

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-schrijven/essay

Filosofisch lezen

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-lezen

Filosofisch schrijven

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-schrijven

Filosofisch spreken en luisteren

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-spreken-en-luisteren

Filosofisch vragen

/filosofische-houding/filosofisch-e-vragen/filosofisch-vragen

Filosofisch(e) vragen

/filosofische-houding/filosofisch-e-vragen

Filosofische houding

/filosofische-houding

Filosofische vaardigheden

/filosofische-vaardigheden

Filosofische vragen

/filosofische-houding/filosofisch-e-vragen/filosofische-vragen-nieuw

Finis est principium

/wat-is-filosofie/de-motivatievraag-waarom-beginnen/finis-est-principium

Geheel en al?

/wat-is-filosofie/de-mysterievraag-waar-te-beginnen/geheel-en-al

Handige handboeken

/leren-over-filosofie/onderzoek/handige-handboeken

Herlees!

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-lezen/herlees

Het Befragte: iets is

/waarom-is-er-iets-en-niet-niets/het-befragte-iets-is

Het Erfragte: ...en niet niets?

/waarom-is-er-iets-en-niet-niets/en-niet-niets

Het Gefragte: waarom?

/waarom-is-er-iets-en-niet-niets/het-gefragte-waarom

Het geval Galileï

/wat-is-echte-wetenschap/het-geval-galilei

Hoe werkt leren?

/leren-over-filosofie/hoe-werkt-leren

Home

/

Identificeren

/filosofische-vaardigheden/identificeren

Ikke ikke ikke en de rest...?

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest

Inhoud en omvang

/filosofische-vaardigheden/identificeren/definieren/inhoud-en-omvang

Ken jezelf! Maar... wie ben ik?

/ken-jezelf-maar-wie-ben-ik

Leer effectief!

/leren-over-filosofie/leer-effectief

Lees sympathiek!

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-lezen/lees-sympathiek

Lees tegendraads!

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-lezen/lees-tegendraads

Leg uit in eigen woorden!

/leren-over-filosofie/leer-effectief/leg-uit-in-eigen-woorden

Leren filosoferen

/leren-filosoferen

Leren over filosofie

/leren-over-filosofie

Login

/login

Macht

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/vanwaar-samenleven/macht

Memoriseer!

/leren-over-filosofie/leer-effectief/memoriseer

Natuurtoestanden

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/vanwaar-samenleven/natuurtoestanden

Normatief of descriptief?

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/wijze-n-van-filosoferen/normatief-of-descriptief

Noteer en elaboreer keer op keer!

/leren-over-filosofie/leer-effectief/noteer-en-elaboreer-keer-op-keer

Onderscheidend

/welkom/onderscheidend

Onderwijsdoelen

/ken-jezelf-maar-wie-ben-ik/wie-ben-ik-als-leerling/onderwijsdoelstellingen

Onderzoek!

/leren-over-filosofie/onderzoek

Online bibliotheek

/leren-over-filosofie/onderzoek/online-bibliotheek

Oriënteren voor leren

/leren-over-filosofie/wat-te-leren-over-filosofie

Pathos

/wat-is-filosofie/de-motivatievraag-waarom-beginnen/pathos

Pathos als aporie

/wat-is-filosofie/de-toetsingsvraag-ben-ik-op-weg/pathos-als-aporie

Pathos of pathetisch?

/wat-is-filosofie/de-toetsingsvraag-ben-ik-op-weg/pathos-of-pathetisch

Positionering

/filosofische-houding/word-toetsbaar/positionering

Protocolleren

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-spreken-en-luisteren/protocolleren

Relativeren

/filosofische-houding/word-toetsbaar/relativeren

Richtlijnen bij het oefenen

/welkom/richtlijnen

Samenspel

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/vanwaar-samenleven/samenspel

Sapere aude!

/filosofische-houding/word-kritisch/sapere-aude

Scheidswegen

/wat-is-filosofie/de-mysterievraag-waar-te-beginnen/scheidswegen

Search

/search

Semantische ethiek

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/wijze-n-van-filosoferen/semantische-ethiek

Smiley

/smiley

Sokratisch gesprek: wat is het wel, wat is het niet?

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-spreken-en-luisteren/sokratisch-gesprek-wat-is-het-wel-wat-is-het-niet

Sokratische gesprekken voeren: hoe doen we dat?

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-spreken-en-luisteren/sokratische-gesprekken-voeren-hoe-doen-we-dat

Soorten definities

/filosofische-vaardigheden/identificeren/definieren/soorten-definities

Stap 1: Galileo (niet) wetenschappelijk benaderen

/wat-is-echte-wetenschap/het-geval-galilei/stap-1-galileo-niet-wetenschappelijk-te-benaderen

Stap 2: De Dialogo filosofisch lezen

/wat-is-echte-wetenschap/het-geval-galilei/de-dialogo-filosofisch-lezen

Stap 3: Zie de naam!

/wat-is-echte-wetenschap/het-geval-galilei/zie-de-naam

Stap 4: Indifferentiëring

/wat-is-echte-wetenschap/het-geval-galilei/stap-4-indifferentiering

Stap 5: Filosoferen vandaag de dag

/wat-is-echte-wetenschap/het-geval-galilei/stap-5-filosoferen-vandaag-de-dag

Testpagina

/test

Toegangsweg

/wat-is-filosofie/de-mysterievraag-waar-te-beginnen/toegangsweg

Toegepaste ethiek

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/wijze-n-van-filosoferen/toegepaste-ethiek

Toets!

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-lezen/toets

Tussen concreet en abstract

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-schrijven/essay/concreet-abstract

Twijfelen

/filosofische-houding/word-kritisch/twijfelen

Utopie?

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/utopie

Vanwaar samenleven?

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/vanwaar-samenleven

Vertaal!

/filosofische-vaardigheden/filosofisch-lezen/vertaal

Vooronderstellingen

/filosofische-houding/word-open-minded/vooronderstellingen

Vooroordelen

/filosofische-houding/word-open-minded/vooroordelen

Vooruitgang?

/vooruitgang

Waar filosofie te zoeken?

/wat-is-filosofie/de-mysterievraag-waar-te-beginnen/waar-filosofie-te-zoeken

Waarom is er iets en niet niets?

/waarom-is-er-iets-en-niet-niets

Wat (nog) te leren

/leren-over-filosofie/wat-te-leren-over-filosofie/wat-nog-te-leren

Wat is echte wetenschap?

/wat-is-echte-wetenschap

Wat is filosofie?

/wat-is-filosofie

Wat je al weet

/leren-over-filosofie/wat-te-leren-over-filosofie/wat-je-al-weet

Weg filosofie

/wat-is-filosofie/de-toetsingsvraag-ben-ik-op-weg/weg-filosofie

Welkom

/welkom

Welkom op Filosofie.XYZ

Wie ben ik als leerling?

/ken-jezelf-maar-wie-ben-ik/wie-ben-ik-als-leerling

Wijze(n) van filosoferen

/ikke-ikke-ikke-en-de-rest/wijze-n-van-filosoferen

Word kritisch!

/filosofische-houding/word-kritisch

Word open-minded!

/filosofische-houding/word-open-minded

Word toetsbaar!

/filosofische-houding/word-toetsbaar