Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Een verschil tussen wetenschappelijke en filosofische teksten is dat de filosofische klassiekers voortdurend bestudeerd blijven worden, terwijl over het algemeen alleen de meest recente wetenschappelijke literatuur state of the art is. Dit feit maakt het mogelijk een relatief onomstreden canon van filosofisch teksten op te stellen. Je zult als filosoof tenminste deze geschriften in je boekenkast hebben staan, en ze voortdurend herlezen. 


  1. Hoe is genoemde verschil tussen wetenschappelijke en filosofische teksten te verklaren? Werp – voordat je op onderzoek uitgaat – eerst zelf eens een hypothese op.
  2. Is het in vraag 1 genoemde verschil er nog wel? Ga op een aantal websites van filosofiefaculteiten eens na over welke teksten er college gegeven wordt.
  3. Bekijk de afbeelding van de School van Athene. Welke aanwijzingen geeft het schilderij aangaande de canon van de (antieke) filosofie ten tijde van Rafael?
  4. In de jaren ’60 was het existentialisme van Jean Paul Sartre korte tijd en vogue. Doe een filosofisch onderzoek waarin je probeert te achterhalen waarom de zeggingskracht van het existentialistische gedachtegoed vandaag de dag is afgenomen.
  5. (Onder)zoek een andere filosofische stroming die in het verleden een tijd(je) in de mode is geweest. Probeer te achterhalen waarom de zeggingskracht van het desbetreffende denken is afgenomen.