Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Als je de vraag Is dit eerlijk? hebt beantwoord, heb je impliciet ook al antwoord gegeven op de vraag Wat is eerlijk? – een vraag die aan de eerstgenoemde vraag voorafgaat. Blijkbaar weet je al wat ‘eerlijk’ betekent? En vaak weet je dat zolang er niet naar gevraagd wordt. Maar zodra je wel gevraagd wordt Wat is eerlijk? weet je het vaak niet meer! 

Als de betekenis van ethische woorden in het geding raakt, dan geraak je in de semantische ethiek.

Laten we eens eerlijk onder ogen komen wat je verstaat onder ‘eerlijk’!


Vragen

 1. Omschrijf de betekenissen van ‘eerlijk’ zoals het woord in de volgende zinnen wordt gebruikt:
  1. Eerlijk delen!
  2. Eerlijk gezegd, weet ik het niet.
  3. Dat is een oneerlijke jongen.
  4. Hier, jij krijgt wat extra’s. Je hebt het eerlijk verdiend!
  5. Is het bieden op eerlijke wijze gegaan?
  6. Eerlijk duurt het langst.
 2. (Onder)zoek de etymologische betekenis van ‘eerlijk’. Schrijf je bevindingen uit. 
 3. Keer terug naar je antwoord op de vraag Is dit eerlijk? en omschrijf aan de hand ervan wat jij verstaat onder ‘eerlijk’. Stel op basis van je omschrijvingen een soort-verschil-definitie op van ‘eerlijk’. 
 4. Zoek in een handboek filosofie en online de betekenissen van het met eerlijk nauwverwante begrip ‘rechtvaardigheid’ op en breng ze onder in een mindmap.[n] 
 5. Als je naar het samenleven in zijn geheel kijkt, welke betekenis van ‘eerlijk’ is dan relevanter: eerlijk verdeeld of eerlijk verdiend? Bedenk in je afweging:
  1. op welke wijzen je ‘verdeeld’ in eerlijk verdeeld kunt opvatten;
  2. op welke wijzen je ‘verdiend’ in eerlijk verdiend kunt opvatten.
 6. Welke betekenissen van eerlijk zijn descriptief van aard, en welke normatief?
 7. Herformuleer op basis van je bevindingen en je mindmap eventueel je antwoord op de vraag Is dit eerlijk? Als je bij je oude antwoord blijft, bedenk dan waarom de betekenis waar jij vanuit gaat relevanter is dan de andere betekenissen.