Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Eindterm 44
De kandidaten kunnen Foucaults kritiek op instituties aan de hand van de begrippen macht, onderdrukking, normalisering en disciplinering uitleggen, toepassen en beoordelen. 
Eindterm 47
De kandidaten kunnen uitleggen dat het Panopticum van Bentham volgens Foucault model staat voor de moderne machtsuitoefening door instituties. Zij kunnen daarbij uitleggen:
- dat in het Panopticum macht automatiseert en ontindividualiseert;
- dat de gedetineerde het principe van zijn onderwerping – dwang – overneemt en toepast op zichzelf.


Het panopticon staat model voor de moderne machtsuitoefening van instituties, aldus Foucault. Zo ook dan blijkbaar voor het schoolsysteem waarin je je bevindt. Ga eens na in hoeverre het onderwijs dat je momenteel geniet voldoet aan dat model. 

Ga als volgt te werk:

  1. Werk vanuit een passage uit het boek waarin tenminste één (liefst meerdere) van de dragende begrippen van Foucaults filosofie voorkomen: (geautomatiseerde en ontindividualiseerde) macht, onderdrukking, onderwerping, normalisering en disciplinering;
  2. Bekijk of en in hoeverre je de gevonden passage kunt vertalen in concrete situaties en ervaringen van je schoolbestaan;   
  3. Geef tenslotte aan of je inderdaad onderwijs geniet, of dat je danig bevrijd dient te worden van het onderdrukkende juk van het systeem.