Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Eindterm 5
De kandidaten kunnen de kritiek van Nussbaum weergeven op de opvatting dat het bruto nationaal product (bnp) als criterium voor het goede leven kan worden gehanteerd. Daarbij kunnen ze de capabilities approach uitleggen, toepassen en beoordelen.

‘Wat is het bruto nationaal product?’  

De optelsom van alle goederen en diensten die door een land worden geproduceerd.[n]

Het bnp dient al decennia als graadmeter voor de economie (en daarmee ook de politiek). Het gaat goed met de economie en het land als het bnp groeit, is de breed gedragen gedachte.


Geef in onderstaand schema aan wat het bnp doet stijgen (+) c.q dalen (-) en wat geheel buiten het bnp valt. Markeer vervolgens in de linker kolom wat doorgaans wel onder het goede leven valt. In de lege rijen kun je zelf nog een aantal zaken noteren die onder het goede leven vallen. Beantwoord tot slot de vragen onderaan het schema.

Onderdeel goede leven?    Bnp + / -   Buiten het bnp
De oudste boom van Haarlem
De tsunami van 2004
Schone lucht
Whatsapp
Stijgende huurprijzen
Files
Kinderen opvoeden
Echtscheidingen
Welvaartsziektes
Luchtvervuiling
Miljoenenbonussen in de bankenwereld
Illegale arbeid
Vrijwilligerswerk
Reclame
Verspilling van etenswaren
Misdaad
Electrische auto's
Filosoferen
...
...
...

Vragen

  1. Is het bnp nu wel of niet een goede graadmeter voor het goede leven? Spits je overweging toe op 1) de zaken in het schema die wel tot het bnp worden gerekend, maar die je niet onder het goede leven hebt geschaard en 2) op de zaken die niet tot het bnp worden gerekend, maar die je wel tot het goede leven hebt geschaard. 
  2. Ga naar de faq-afdeling van de World Happiness Report-site.  
    1. Noteer de zes ‘sleutelvariabelen’ die worden gebruikt om de levenswaardering van de mensen in de verschillende landen te meten. 
    2. Zoek (ook in de faq-afdeling) op hoe WHR tot deze variabelen is gekomen. Bedenk een argument voor en een argument tegen het berekenen van geluk op de wijze van het WHR.
    3. Wat denk jij: is het ‘bruto nationaal geluk’, zoals het WHR berekent, voldoende voor het goede leven? Beargumenteer je antwoord.