Exit through the Gift shop!

Wellicht kun je hier je heil vinden. Vaarwel!!

Eindterm 1
De kandidaten kunnen aan de hand van de vijf dimensies van het goede leven (relaties, instituties, lichaam, natuur, zin) een beargumenteerd standpunt innemen over de vrije markt. Daarbij kunnen zij de volgende aspecten betrekken, deze uitleggen en er voorbeelden bij geven: ‘verdikking’ van marktrelaties (relaties), begrenzing van de markt (instituties), consumptieve weerbaarheid (lichaam), ecologische transitie (natuur) en een holistisch vrijheidsbegrip (zin). 

Deze eindterm kun je waarschijnlijk pas volledig beantwoorden als je Het goede leven en de vrije markt in zijn geheel hebt gelezen. Sowieso komen de in de eindterm genoemde aspecten pas in de slotbeschouwing (vanaf blz. 339) ter sprake. Toch is het zaak je al van begin af aan en gedurig met deze eindterm bezig te houden. 


  1. Op blz. 39 leggen VBB[n] hun kaarten op tafel: ‘De vrijheid van de vrije markt dient recht te doen aan de genoemde vijf bestaanscondities of dimensies van het goede leven.’[n] Ga naar de oefening Humes guillotine en stel vast wat voor soort tekst Het goede leven en de vrije markt is, als in de genoemde uitspraak inderdaad de kaarten op tafel gelegd worden. Licht je antwoord toe.
  2. Uiteindelijk verwacht de examencommissie van je dat je zelf een ‘beargumenteerd standpunt’ kan innemen over de vrije markt. 
    1. Ga naar de afdeling Scheidswegen en stel vast welke weg de examencommissie blijkens deze formulering blijkbaar al is ingeslagen. 
    2. Ga – om het cahier nog meer te situeren – ook voor de overige tweesprongen na welke richting de auteurs met hun boek zijn ingeslagen. Ondersteun je bevindingen met tekstpassages uit Het goede leven en de vrije markt.